För att ta del av information (t ex inställda lektioner, händelser, byte av salar och tider)
från din skola, var vänlig fyll i fälten nedan.

Välj din skola:


Information som du frivilligt lämnar till BestSMS (OMMH Scandinavia AB) kommer att behandlas
konfidentiellt och enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204), PUL.
För vidare information se http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen